Duyurular
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınav ve Genel Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

Ara Sınav Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma

Ara Sınav Saati: 09:00 -18.00 saatleri arasında

https://blackboard.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

Not: Öğrenciler ilk 4 modülden sorumlu olacaklardır.


Genel Sınav Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma

Genel Sınav Saati: 09:00 -18.00 saatleri arasında

https://blackboard.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

Not: Öğrenciler tüm modüllerden sorumlu olacaklardır.


ALES Geçerlilik Süresi Hakkında Duyuru

Danıştay 8. Dairesinin 22.02.2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla ALES geçerlilik süresinin 5 yıl olarak kabul edildiği "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik ile yürürlüğe giren geçici 6. Maddenin(ALES geçerlik süresini 5 yıl olarak kabul eden madde) yürütmesi durdurulmuş ve karar uygulanmak üzere 11.06.2018 tarihli yazıyla üniversitelere duyurulmuştur.
Ancak son olarak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlüğü'ne gönderilen 21.06.2018 tarih, 48670 sayı ve "ALES Sonuçları Geçerlilik Süresi" konulu yazı ve ekinde gönderilen 20.06.2018 tarihli ve 29 sayılı YÖK Yürütme Kurulu Kararı belirtildiği üzere; "lisansüstü eğitim programları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES sınavına girerek süreci devam ettirmeleri mümkün olmadığından doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularda mevcut ALES sonuçlarının geçerli kabul edilmesine karar verildi" ibaresi ile duyurulmuştur.
Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Bilişim teknolojisinin sadece kullanıcısı değil geliştiricisi olmaya var mısınız?

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Bilişim teknolojisinin sadece kullanıcısı değil geliştiricisi olmaya var mısınız?

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü çağımızın öne çıkan ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilenen ders programları ve güncellenen ders içerikleri ile sizleri bekliyor.

Bilgi Güvenliği, Veri ve Bilgi Mühendisliği, Bilgisayar Grafiği, Sağlık Bilişimi, Yazılım Mühendisliği ve Sayısal iletişim Sistemleri programlarımıza kayıtlar için son gün 27 Haziran.