Duyurular
ALES Geçerlilik Süresi Hakkında Duyuru

Danıştay 8. Dairesinin 22.02.2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla ALES geçerlilik süresinin 5 yıl olarak kabul edildiği "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik ile yürürlüğe giren geçici 6. Maddenin(ALES geçerlik süresini 5 yıl olarak kabul eden madde) yürütmesi durdurulmuş ve karar uygulanmak üzere 11.06.2018 tarihli yazıyla üniversitelere duyurulmuştur.
Ancak son olarak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlüğü'ne gönderilen 21.06.2018 tarih, 48670 sayı ve "ALES Sonuçları Geçerlilik Süresi" konulu yazı ve ekinde gönderilen 20.06.2018 tarihli ve 29 sayılı YÖK Yürütme Kurulu Kararı belirtildiği üzere; "lisansüstü eğitim programları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES sınavına girerek süreci devam ettirmeleri mümkün olmadığından doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularda mevcut ALES sonuçlarının geçerli kabul edilmesine karar verildi" ibaresi ile duyurulmuştur.
2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Kesin Kayıt Tarihleri ( 23.07.2018 - 03.08.2018)
2018-2019 Güz Dönemi lisansüstü programlar için kesin kayıt işlemleri 23.07.2018 - 03.08.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarına Girmeye Hak Kazanan Adaylar
2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarına girmeye hak kazanan adaylar açıklanmıştır.

Lisansüstü Programlarına Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi

2018 - 2019 Güz Dönemi - Bilgisayar Grafiği ABD, Tezli Yüksek Lisans Programı için Mülakat Saati

Bilgisayar Grafiği ABD ( Tezli Y.L. Programı) mülakatları Matematik Bölümü, Animasyon Lab.'ta, 04.07.2018 günü,
saat 13:30 - 15:30 arasında yapılacaktır.

Bilgisayar Grafiği ABD güncel duyuruları için tıklayınız.

2018 - 2019 Güz Dönemi - Anabilim Dallarına Giriş Sınav Yerleri
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Enstitümüze başvuruda bulunan öğrenciler için sınav yerleri açıklanmıştır.

Bilişim Sistemleri ABD : Yıldız Amfi, M9 nolu amfi, 04.07.2018, saat : 09:00 - 11:00

Sağlık Bilişimi ABD : Yıldız Amfi, M6 nolu amfi, 04.07.2018, saat : 13:00 - 15:00

Bilgi Güvenliği ABD : Yıldız Amfi, M6 nolu amfi, 04.07.2018, saat : 09:00 - 11:00

Sayısal İletişim ve Bilgisayar Ağları ABD : Yıldız Amfi, M6 nolu amfi, 04.07.2018, saat : 09:00 - 11:00

Bilgisayar Grafiği ABD, Tezsiz Y.L. Programı'na başvuran adaylar listede belirtilen saatte giriş sınavına alınacaktır.

Bilgisayar Grafiği ABD ( Tezsiz Y.L Programı) : Matematik Bölümü, Animasyon Lab., 03.07.2018, saat : 09:30 - 12:00

Bilgisayar Grafiği ABD ( Tezsiz Y.L. Programı) : Matematik Bölümü, Animasyon Lab., 03.07.2018, saat : 13:00 - 15:30

Bilgisayar Grafiği ABD ( Tezli Y.L. Programı) : Matematik Bölümü, Animasyon Lab., 04.07.2018, saat : 10:00 - 12:00

Giriş Sınavı Tarihleri
Bilgisayar Grafiği ABD güncel duyuruları için tıklayınız.
Bilgi Araştırmaları ABD güncel duyuruları için tıklayınız.

2018 - 2019 Güz Dönemi - Anabilim Dallarına Giriş Sınavı
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Enstitümüze başvuruda bulunan öğrenciler için
Anabilim Dalları giriş sınavı ve saatleri açıklanmıştır.

Giriş Sınavı Tarihleri
Bilgisayar Grafiği ABD güncel duyuruları için tıklayınız.
Bilgi Araştırmaları ABD güncel duyuruları için tıklayınız.

BEB650 Bütünleme Sınav Tarihleri

2017-2018 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı : 05 Eylül 2018

2017-2018 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı : 12 Eylül 2018

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Af Duyurusu

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde ile ilgili YÖK yazıları
Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2018

  • Af Kanunu ile ilgili 22.05.2018 tarihli YÖK yazısı için tıklayınız.
  • Öğrenci affına ilişkin bilgilendirme (08.06.2018 tarihli YÖK yazısı) için tıklayınız.
  • Af başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Değerlendirme Sonucu
Jüri Ön Değerlendirme Sonucu
2018 - 2019 Güz Dönemi Başvuru Tarihleri (18 - 27 Haziran 2018)
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi aşağıdaki Anabilim Dallarına 18.06.2018-27.06.2018 tarihleri arasında online başvurular yapılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK ANABİLİM DALLARI

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
Bilgi Güvenliği Anabilim Dalı
Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları Anabilim Dalı
Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı
Bilgisayar Grafiği Tezli ve Tezsiz Anabilim Dalı
Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı

Öğrenci Kabul Şartları

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Bilişim teknolojisinin sadece kullanıcısı değil geliştiricisi olmaya var mısınız?

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Bilişim teknolojisinin sadece kullanıcısı değil geliştiricisi olmaya var mısınız?

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü çağımızın öne çıkan ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilenen ders programları ve güncellenen ders içerikleri ile sizleri bekliyor.

Bilgi Güvenliği, Veri ve Bilgi Mühendisliği, Bilgisayar Grafiği, Sağlık Bilişimi, Yazılım Mühendisliği ve Sayısal iletişim Sistemleri programlarımıza kayıtlar için son gün 27 Haziran.

2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2018-2019 Öğretim Yılı için ait Güz- Bahar- Yaz dönemlerine ait Akademik Takvim yayınlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2017-2018 Bahar Dönemi Program Kayıtları ve Katkı Payı Ödemeleri ile İlgili Önemli Duyuru
2017-2018 Bahar Dönemi ders kayıt işlemleri 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.