Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı - Eğitimde Bilişim Teknolojileri (Tezsiz)

Program Hakkında

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilişim teknolojilerinin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına yönlendirmiş ve yeni bilim dalları olarak, oluşturulmaya başlanmıştır. Çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bu durum daha da gelişmiş ve giderek önem kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye, ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması açısından büyük bir hedef belirlemiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerde internete dayalı eğitim konusunda yayınladığı bir yönetmelikle de bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır. Özel sektör ise eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

Gerek Dünyada gerekse Türkiye`de git gide önemini artıran çoklu ortam ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bu nedenle, Eğitimde Bilişim Teknolojileri adı altında ikinci öğretimde bir tezsiz yüksek lisans programının açılması gerekmektedir.

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.
Eğitimde Bilişim Teknolojileri tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir.
Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.
AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS514YAPISAL PROGRAMLAMAH3036
BBS516VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARH3036
BEB631TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİMİN TEMELLERİH3036
BEB632ÖĞRETİM TASARIMI GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRMEH3036

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BEB695DÖNEM PROJESİZ02030

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS633SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEME S3036
BBS635INTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARIS3036
BEB631TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİMİN TEMELLERİS3036
BEB632ÖĞRETİM TASARIMI GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRMES3036
BEB671ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS3036
BEB673ÖĞRENME NESNELERİS3036
BBS636WEB TASARIMIS3036
BEB662EĞİTİM ve EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİS3036
BEB663ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİS3036
BEB664E-ÖĞRENMEDE DERS TASARIMIS3036
BEB665TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARI S3036
BEB666ÖĞRETİMDE ÇOKLUORTAM TASARIMIS3036
BEB674YETİŞKİN EĞİTİMİ ve BİLİŞİMS3036
BBS516VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARS3036
BBS632VERİ TABANI SİSTEMLERİS3036
BEB661OKULDA TEKNOLOJİ KULLANIMI ve YAYILIMIS3036
BEB672EĞİTİMDE İNTERNET UYGULAMALARIS3036
Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara
Bilişim Enstitüsü Web Birimi
Son Güncelleme :: Şubat 2021
Sorumluluk Sınırı