Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı - Sağlık Bilişimi (Tezsiz)

Program Hakkında

Bilginin ve teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sağlık bilimleri ve tıp gelmektedir. Kullanılan ölçüm ve görüntüleme yöntemleri, test, analiz ve izleme cihazları hızla gelişmekte ve çoğalmakta, bunun sonucunda tıp bilgisi gün geçtikçe zenginleşmekte ve hastalar için toplanan tıbbi veri ve bilgi miktarı da büyük bir hızla artmaktadır. Tıpta yürütülen bilimsel çalışmaların fazlalığı ve bu literatürün pratiğe uygulanmasındaki güçlükler ve gecikmelerin aşılmasında yararlı bir yöntem olarak bilişim teknolojilerinin önemi kaçınılmazdır. Sağlık Bilişimi, bu bilgi ve verilerin oluşturulması, işlenmesi, biçimlendirilmesi, paylaşılması ve sonuçta hastaların bakımlarının ve tedavilerinin belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesini hedef alır.

Bilimsel alanların tümünde üretilen bilgilerin, araştırmalarda ulaşılan sonuçların, insan sağlığı boyutuyla olduğu kadar, diğer alanlara dönük değerlendirme ve sentezi de Sağlık Bilişiminin her zaman gündeminde olmuştur. Bu gündem zenginleşerek disiplinler arası bütünleştirici yaklaşımlara daha çok gereksinim gösterecektir. Bu gereksinim göz önünde bulundurulduğunda, Sağlık Bilişimi alanında Türkiye`nin aşması gereken en önemli adımlardan biri bu alanda insan gücü yetiştirmektir. Sağlık hizmetleri konusunda, bilişim teknolojilerinin sunduğu olanakların en yüksek düzeyde kullanıldığı paylaşılabilir ve sonuçlarından yararlanılabilir süreçler ortaya konması ve bu süreçlerin kurumlar arası paylaşma ve geliştirme boyutuna taşınması gereklidir. Kısaca, Sağlık Bilişimine ilişkin konularda ülke önceliklerine yönelik olarak eğitim ve araştırmanın kurumlaştığı bir yapı ortaya çıkarmak çok önemlidir.

Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı ile Sağlık sektörünün çeşitli kesimlerinde görev alan sağlık ya da teknik kökenli meslek sahiplerine bilişim teknolojileri ve ilgili öteki alanlara ilişkin gelişme ve yöntemleri aktaran, ilgili ortamlardaki uygulamalara yönelik uzmanlık kazandıran mesleki bir yenilenme eğitiminin düzenlenmesi amaçlanmıştır. Eğitim programı tanımlanırken disiplinler arası işbirliğini ve etkileşimi geliştirecek, uygulama ortamının gereksinimlerine çözüm bulacak bir yaklaşım benimsenmiştir.

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.
Sağlık Bilişimi tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir.
Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.
AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS514YAPISAL PROGRAMLAMAH3036
BBS516VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARH3036

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BSB695DÖNEM PROJESİZ02030
BSB651SAĞLIK BİLİŞİMİZ3036
BSB652ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI ve KODLAMAZ3036

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BSB673BİYOİSTATİSTİKS3036
BSB654TIBBİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİS3036
BSB661TIBBİ GÖRÜNTÜLEMES3036
BSB653KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİS3036
BSB657TELESAĞLIK ve ESAĞLIKS3036
BSB663GÖRÜNTÜ İŞLEMES3036
BBS632VERİ TABANI SİSTEMLERİS3036
BBS633SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEMES3036
BBS635INTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARIS3036
BBS654VERİ AMBARI ve VERİ MADENCİLİĞİS3036
BBS656NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRMES3036
VBM687ÖRÜNTÜ TANIMA YÖNTEMLERİS3036
Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara
Bilişim Enstitüsü Web Birimi
Son Güncelleme :: Şubat 2021
Sorumluluk Sınırı