Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı - Eğitimde Bilişim Teknolojileri (Tezsiz)

Program Hakkında

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilişim teknolojilerinin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına yönlendirmiş ve yeni bilim dalları olarak, oluşturulmaya başlanmıştır. Çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bu durum daha da gelişmiş ve giderek önem kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye, ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması açısından büyük bir hedef belirlemiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerde internete dayalı eğitim konusunda yayınladığı bir yönetmelikle de bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır. Özel sektör ise eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

Gerek Dünyada gerekse Türkiye`de git gide önemini artıran çoklu ortam ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bu nedenle, Eğitimde Bilişim Teknolojileri adı altında ikinci öğretimde bir tezsiz yüksek lisans programının açılması gerekmektedir.

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.
Eğitimde Bilişim Teknolojileri tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir.
Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.
AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS514 YAPISAL PROGRAMLAMA H 3 0 3 6
BBS516 VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR H 3 0 3 6
BEB631 TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİMİN TEMELLERİ H 3 0 3 6
BEB632 ÖĞRETİM TASARIMI GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME H 3 0 3 6

 

Zorunlu Dersler

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BEB695 DÖNEM PROJESİ Z 0 2 0 30

 

Seçmeli Dersler

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS633 SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEME S 3 0 3 6
BBS635 INTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARI S 3 0 3 6
BEB631 TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİMİN TEMELLERİ S 3 0 3 6
BEB632 ÖĞRETİM TASARIMI GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME S 3 0 3 6
BEB671 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 6
BEB673 ÖĞRENME NESNELERİ S 3 0 3 6
BBS636 WEB TASARIMI S 3 0 3 6
BEB662 EĞİTİM ve EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ S 3 0 3 6
BEB663 ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİ S 3 0 3 6
BEB664 E-ÖĞRENMEDE DERS TASARIMI S 3 0 3 6
BEB665 TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARI S 3 0 3 6
BEB666 ÖĞRETİMDE ÇOKLUORTAM TASARIMI S 3 0 3 6
BEB674 YETİŞKİN EĞİTİMİ ve BİLİŞİM S 3 0 3 6
BBS516 VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR S 3 0 3 6
BBS632 VERİ TABANI SİSTEMLERİ S 3 0 3 6
BEB661 OKULDA TEKNOLOJİ KULLANIMI ve YAYILIMI S 3 0 3 6
BEB672 EĞİTİMDE İNTERNET UYGULAMALARI S 3 0 3 6