7417 SAYILI AF KANUNU İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENE GEÇİCİ 83. MADDE KAPSAMINDA UYGULAMA İLKELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI AF KANUNU İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENE GEÇİCİ 83. MADDE KAPSAMINDA UYGULAMA İLKELERİ

Üniversitemiz Senatosu’nun 28.07.2022 tarih ve 2022-232 sayılı kararı ile 7417 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici madde 83 ile ilgili af başvuruları hakkında Hacettepe Üniversitesi Uygulama İlkeleri kabul edilmiştir.

 

Üniversitemiz Senato Kararı için tıklayınız.

*7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

 *7417 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-07-05

                                            BİLİŞİM  ENSTİTÜSÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ

PROGRAM

SÜRE

AÇIKLAMA

YÖN.MAD.

Tezsiz YüksekLisans

1.5 yıl (3 dönem)

 

 31.Madde

Tezli Yüksek Lisans

 

 

 

  Ders Aşamasında ise

3 yıl (6 dönem)

Ders ve tez dönemini kapsar

24. Madde

  Tez Aşamasında ise

2 yıl (4 dönem)

Tez dönemini kapsar

24. Madde

Bilimsel Hazırlık

1 yıl (2 dönem) + Program süresi

 

47. Madde

  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83 üncü maddesi uyarınca Enstitüye kayıt yaptırma hakkı alan öğrenciler 26 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ”ne tabidirler.
  2. Ders aşamasında intibakları yapılacak öğrenciler kayıtlı oldukları programın mevcut tüm zorunlu dersleri ile “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” ve “Seminer” derslerini alacaklardır. Programın yürürlükteki müfredatına tabidirler.
  3. Kesin kayıt hakkı kazanmış ama hiç kayıt yaptırmamış veya ders aşamasında intibakları yapılacak öğrenciler yerel/AKTS Kredi sistemine tabidirler.