Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin Kayıt Evrakları ve Bilgilendirme Duyurusu

Kesin kayıtlar için aşağıda belirtilen belgelerle Bilişim Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu'na başvurunuz.

GEREKLİ BELGELER

1. FOTOĞRAF ( 2 adet son altı ay içerisinde çekilmiş)

2. ADAY KAYIT VE SINAV GİRİŞ FORMU (Sistem üzerinden oluşturulan belge)

3. ALES veya GRE veya GMAT BELGESİ (Kesin kayıt yaptıracak olan adayların, ilgili sınavlardan birine girmiş ve azami puanı almış olmaları gerekmektedir. Sağlık Bilişimi, Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Animasyon ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES şartı kaldırılmıştır.)

4. YABANCI DİL BELGESİ ( Yabancı dil eşdeğerlilik tablosuna buradan ulaşabilirsiniz. Sağlık Bilişimi, Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Animasyon ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil şartı kaldırılmıştır.)

5. DİPLOMA VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (2 adet onaylı fotokopisi ve aslı)

6. MEZUNİYET DERECESİNİ GÖSTERİR NOT ÇİZELGESİ (TRANSKRİPT) (1 adet aslı/onaylı)

7. KİMLİK FOTOKOPİSİ (2 adet)

8. ASKERLİK DURUM BELGESİ (Erkek öğrenciler için son bir ay içinde alınmış askerlik durum belgesi)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN EK BELGELER

  1- ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN İKÂMET KARTI

  2- PASAPORT FOTOKOPİSİ (Büyükelçilik ya da noter onaylı)

  3- YURTDIŞINDAN MEZUN OLAN VE KESİN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN GETİRECEKLERİ BELGELERİN TÜRKÇE TERCÜME EDİLMİŞ, NOTER ONAYLI KOPYASI İLE GELMELERİ GEREKLİDİR.

  4- TÖMER BELGESİ

NOT: Onaysız ve eksik belge ile gelenlerin kesin kaydı yapılmayacaktır.