Misyon ve Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü olarak misyonumuz:

Bilgisayar bilimleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, karar bilimleri ve veri analitiğinin buluştuğu noktada öncü gelişmelere imza atma iddiasındayız. Titiz araştırmalar, disiplinlerarası işbirliği ve etkili inovasyon yoluyla, bilgi işlemenin karmaşıklıklarını çözmeye ve toplumu dönüştürücü teknolojilerle güçlendirmeye çalışıyoruz. Misyonumuz, bilişimin sınırlarını ileriye taşıyan, akademiye, endüstriye ve topluma derin katkılarda bulunan aktif bir akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcı topluluğu yetiştirmektir.

 

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü olarak vizyonumuz:

Geleceği ileri bilişim araştırmalarıyla güçlendiren Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü; gelişmiş bilgi işlem, yapay zeka, makine öğrenmesi, karar bilimleri ve veri analitiğinin karmaşık zorlukları ele almak ve insan hayatını zenginleştirmek için birleştiği bir dünya öngörmektedir. Bilişim alanında küresel bir lider olarak, inovasyonu teşvik etmeyi, kapsayıcı teknolojik çözümleri desteklemeyi ve yeni nesil düşünürlere ve öncülere ilham vermeyi amaçlıyoruz. Vizyoner araştırmalarımız ve işbirlikçi ruhumuz sayesinde, bilginin olasılıkları gerçeğe dönüştürdüğü sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceği şekillendirmeyi hedefliyoruz.