Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Bilişim enstitüsünün misyonu,

Bilişim teknolojilerinin uygulama alanlarında çalışacak, özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek; ve disiplinler arası lisansüstü eğitim ve araştırma olanağı sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

Bilişim enstitüsünün vizyonu,

Bilişim teknolojilerinin ulusal ve evrensel düzeyde topluma katkısının artırılmasında öncü rol oynamak,

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,

Çağın gerektirdiği çok disiplinli problemlere çözüm üretmektir.