Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı - Bilgi Yönetimi (Tezsiz)

Program Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi, bilgi sistemleri tasarımı ve bilginin birey, toplum ve kurumlar üzerindeki etkileri konularında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe`dir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğretim Programı

Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı normal süresi 1,5 yıldır (3 yarıyıldır, bilimsel hazırlık hariç). Program sonunda 90 AKTS toplanılması gerekmektedir. Öğrencilerin yazılım ve bilgi yönetimi alt yapıları göz önüne alınarak  BAR 501, BBS 514 ve/veya BBS 516 hazırlık dersleri atanabilmektedir. Hazırlık ders(ler)inizle birlikte istenirse farklı dersler de aynı dönemde yüklenilebilmektedir. Programın başarıyla tamamlanabilmesi için hazırlık ders(ler)i hariç en az 10 ders (60 krediye eşdeğer) alınması gerekmektedir. Ayrıca son dönemde ayrı bir ders olarak  Dönem Projesi (BAR 695, 30 kredi) kodlanmaktadır.  Dönem projesi ile birlikte aynı dönemde kalan dersler varsa alınabilmektedir. 

Programın öğrenci işleri idari süreci H.Ü. Bilişim Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Programın akademik süreçleri hakkında H..Ü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanlığından bilgi edinilebilir. BAR kodlu dersler Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde (Edebiyat Fakültesi B Blok 2. Kat. //www.bby.hacettepe.edu.tr/) verilmektedir (uzaktan yürütülen dersler hariç). BAR dışındaki Enstitü bünyesindeki diğer programlara ait dersler hakkında ilgili anabilim dallarından bilgi edinilebilir. Program hakkında genel bilgilere aşağıdaki linkten erişilebilir.  

AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BAR501 BİLGİ ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ H 3 0 3 6
BBS514 YAPISAL PROGRAMLAMA H 3 0 3 6
BBS516 VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR H 3 0 3 6

 

Zorunlu Dersler

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BAR695 DÖNEM PROJESİ Z 0 2 0 30

 

Seçmeli Dersler

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BAR601 BİLGİ KAYNAKLARININ TANIMLANMASI S 3 0 3 6
BAR602 BİLİMSEL İLETİŞİM S 3 0 3 6
BAR603 BİLGİ EKONOMİSİ S 3 0 3 6
BAR604 YENİLİK YÖNETİMİ S 3 0 3 6
BAR605 PROJE YÖNETİMİ S 3 0 3 6
BAR606 BİLGİ ERİŞİM DEĞERLENDİRME ve TASARIM S 3 0 3 6
BAR607 BİLGİ YÖNETİCİLERİ İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 6
BAR608 BİLGİ MİMARİSİ ve TASARIMI S 3 0 3 6
BAR609 BİLGİ KULLANIMI ve BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI S 3 0 3 6
BAR610 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ S 3 0 3 6
BAR611 ELEKTRONİK BİLGİ KAYNAKLARI ve HİZMETLERİ S 3 0 3 6
BAR612 KALİTE SİSTEM DOKÜMANTASYONU S 3 0 3 6
BAR613 BİLGİ ERİŞİM MODELLERİ S 3 0 3 6
BAR614 BİBLİYOMETRİ ve SOSYAL AĞ ANALİZİ S 3 0 3 6
BAR615 BİLGİ POLİTİKASI GELİŞTİRME S 3 0 3 6
BAR616 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ S 3 0 3 6
BAR617 DİJİTAL İNSANİ BİLİMLER S 3 0 3 6
BBG632 BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ S 3 0 3 6
BBS632 VERİ TABANI SİSTEMLERİ S 3 0 3 6
BBS633 SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEME S 3 0 3 6
BBS635 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARI S 3 0 3 6
BBS636 WEB TASARIMI S 3 0 3 6
BBS640 KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI S 3 0 3 6
BBS653 VERİ TABANI TASARIMI ve YÖNETİMİ S 3 0 3 6
BBS654 VERİ AMBARI ve VERİ MADENCİLİĞİ S 3 0 3 6
BBS677 BİLGİSAYAR ve AĞ GÜVENLİĞİ S 3 0 3 6
BEB663 ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİ S 3 0 3 6
VBM643 SAYISAL HAKLAR YÖNETİMİ S 3 0 3 6
VBM661 VERİ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ S 3 0 3 6
VBM662 İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ S 3 0 3 6
BAR618 BİLİM, TEKNOLOJİ ve TOPLUM S 3 0 3 6
BAR619 BİLGİ SİSTEMLERİ ve VERİ YÖNETİMİ S 3 0 3 6