Bilgi Güvenliği

Program Hakkında

Bilgilerinin sayısallaştırılması etkin hizmetler için yadsınamayan ciddi bir hamledir. Bilgi teknolojilerin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan elektronik saldırılarda artmaktadır. Sayısal bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik riskleri arttığında bilgi güvenliği zedelenmektedir. Önlemlerin alınması, risklerin saptanıp indirgenmesi bilgi güvenliği için zorunlu hale gelmiştir. Bilgilerin izinsiz kullanımını, izinsiz erişimini, ifşa edilmesini, yok edilmesini, hasar verilmesini, değiştirilmesini önlemek için yapılan tüm koruma çabalar bilgi güvenliği başlığı altında toplanabilir. Bilgi güvenliğinde amaç doğru teknolojilerin kullanılmasıyla bilgiye izinsiz tüm erişimleri engellemektir.

Bilgi güvenliğinin temelini ağlar ve telekomünikasyon bağlantıları, uygulamalar, sunucu ve çalışma alanı ağları gibi teknik-organizasyonel alanlarda alınacak tedbirler oluşturur. Bilgi güvenliği süreçlerinin ülkelerin kendi denetiminde olması esastır. Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, mühendislik teknik ve metodolojileri kullanılmak suretiyle bilginin güvenliğini sağlamak için gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kavramlarına yönelik analiz, tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme yapılabilmesi için gerekli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.
Bilgi Güvenliği tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir. Alınacak 6 seçmeli dersten en az 3 tanesi sınırlı seçmeli dersler arasından seçilmelidir.
Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.
AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS514YAPISAL PROGRAMLAMAH3036
BBS515NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMAH3036
BBS516VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARH3036

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBG632BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞZ3036
BBG634ŞİFRELEME: ALGORİTMALAR ve UYGULAMALARI Z3036
BBS646İŞLETİM SİSTEMLERİZ3036
BBS676VERİ İLETİŞİMİ ve BİLGİSAYAR AĞLARIZ3036
BBG695DÖNEM PROJESİZ02030

Sınırlı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBG638VERİ TABANI GÜVENLİĞİSS3036
BBG640KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİSS3036
BBG642GÜVENLİ PROGRAMLAMASS3036
BBG644KÖTÜCÜL YAZILIM ANALİZİ : ARAÇLAR ve TEKNİKLERSS3036
BBG646SİBER GÜVENLİK:ETİK KURALLAR KANUNLAR ve İNSAN E.SS3036
BBS677BİLGİSAYAR ve AĞ GÜVENLİĞİSS3036
BBG678AĞ GÜVENLİĞİNDE İLERİ KONULAR SS3036

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBG659SAYISAL DELİL İNCELEMES3036
BBG661SİSTEM GÜVENLİĞİS3036
BBG664BLOKZİNCİRİ VE KRİPTO PARALARS3036
BBS632VERİ TABANI SİSTEMLERİS3036
BBS651YAZILIM MÜHENDİSLİĞİS3036
VBM643SAYISAL HAKLAR YÖNETİMİS3036
VBM645ÖZEL KONULU BİLGİ SİSTEMLERİS3036
VBM671ANLAMSAL AĞS3036
VBM673DAĞITIK YAZILIM GELİŞTİRMES3036
VBM674BULUT HESAPLAMA ve SANALLAŞTIRMA S3036
VBM675WEB TEKNOLOJİLERİS3036
VBM683MAKİNE ÖĞRENMESİS3036