Bilgi Güvenliği Tezsiz YL Programı

 

Program Hakkında

Bilgi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan elektronik saldırılar da artmaktadır. Sayısal bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik riskleri arttığında bilgi güvenliği zedelenmektedir. Önlemlerin alınması, risklerin saptanıp indirgenmesi bilgi güvenliği için zorunlu hale gelmiştir. Bilgilerin izinsiz kullanımını, izinsiz erişimini, ifşa edilmesini, yok edilmesini, hasar verilmesini, değiştirilmesini önlemek için yapılan tüm koruma çabaları bilgi güvenliği başlığı altında toplanabilir. Bilgi güvenliğinde amaç doğru teknolojilerin kullanılmasıyla bilgiye izinsiz tüm erişimleri engellemektir.

Bilgi güvenliğinin temelini ağlar ve telekomünikasyon bağlantıları, uygulamalar, sunucu ve çalışma alanı ağları gibi teknik-organizasyonel alanlarda alınacak tedbirler oluşturur. Bilgi güvenliği süreçlerinin ülkelerin kendi denetiminde olması esastır.

Bilgi Güvenliği Tezsiz YL Programı, mühendislik teknik ve metodolojileri kullanılmak suretiyle bilginin güvenliğini sağlamak için gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kavramlarına yönelik analiz, tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme yapılabilmesi için gerekli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki temel konularda formel bir eğitim almamış öğrencilere, ihtiyaçlarına uygun olarak, bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu program bir veya iki dönem sürmektedir.

Bilgi Güvenliği Tezsiz YL derecesini alabilmek için öğrencilerimizin -bilimsel hazırlık programında aldıkları dersler hariç olmak üzere- en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir. Alınacak 6 seçmeli dersten en az 3 tanesi sınırlı seçmeli dersler arasından seçilmelidir.

Dönem Projesi: Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde sunacaktır.

 

AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

 

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri
BBS514  -  YAPISAL PROGRAMLAMA
BBS515  -  NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
BBS516  -  VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR
Zorunlu Dersler
BBG632  -  BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ
BBG634  -  ŞİFRELEME: ALGORİTMALAR ve UYGULAMALARI
BBS646  -  İŞLETİM SİSTEMLERİ
BBS676  -  VERİ İLETİŞİMİ ve BİLGİSAYAR AĞLARI
BBG695  -  DÖNEM PROJESİ
Sınırlı Seçmeli Dersler
BBG638  -  VERİ TABANI GÜVENLİĞİ
BBG640  -  KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİ
BBG642  -  GÜVENLİ PROGRAMLAMA
BBG644  -  KÖTÜCÜL YAZILIM ANALİZİ : ARAÇLAR ve TEKNİKLER
BBG646  -  SİBER GÜVENLİK:ETİK KURALLAR KANUNLAR ve İNSAN E.
BBS677  -  BİLGİSAYAR ve AĞ GÜVENLİĞİ
BBG678  -  AĞ GÜVENLİĞİNDE İLERİ KONULAR
Seçmeli Dersler
BBG659  -  SAYISAL DELİL İNCELEME
BBG661  -  SİSTEM GÜVENLİĞİ
BBG664  -  BLOKZİNCİRİ VE KRİPTO PARALAR
BBS632  -  VERİ TABANI SİSTEMLERİ
BBS651  -  YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
VBM643  -  SAYISAL HAKLAR YÖNETİMİ
VBM645  -  ÖZEL KONULU BİLGİ SİSTEMLERİ
VBM671  -  ANLAMSAL AĞ
VBM673  -  DAĞITIK YAZILIM GELİŞTİRME
VBM674  -  BULUT HESAPLAMA ve SANALLAŞTIRMA
VBM675  -  WEB TEKNOLOJİLERİ
VBM683  -  MAKİNE ÖĞRENMESİ