Lisansüstü Tezler ve Dönem Projesi

 

Öğrenci "Dönem Projesi" dersini son döneminde alır. Program kayıt dönemin dönem projesi dersinin doğru kodla seçilmelisi (BYZ695, BBG695, BBS695, VBM695, vb.) önem taşımaktadır. Öğrenci Bilgi Sisteminde her bir proje kodu için çok sayıda öğretim üyesine ait şube göreceksiniz. Çalışmak istediğiniz öğretim üyesi ile dönem projesini konusunu konuşmalı ve onun onayını aldıktan sonra uygun kodu program kaydı sırasında kodlamalısınız. Danışmanınız size bir proje konusu verebilir veya siz ilgi alanınız çerçevesinde konu önerebilirsiniz. Proje konusunun ayrıntıları daha sonra danışman hocanızla birlikte belirlenecektir. Dönem projesi raporu, dönem sonunda, danışman hocanıza elektronik ortamda teslim edilir. Rapora dair bir şekil şartı bulunmasa da aşağıdaki linkte verilen şablonun kullanılması önerilir.