Bilişim Sistemleri (Tezsiz)

Program Hakkında

Ülkemizde, yazılım sektöründe çalışan üniversite mezunu teknik personelin bir kesimini bilgisayar mühendisleri, bir kesimi ise diğer dallardan gelen ve kendini yetiştiren kişiler oluşturmaktadır. Diğer dallardan gelen kişilerin çoğu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda biçimsel bir eğitim almamışlardır. Bilgisayar mühendisleri arasında da bu alanda çalışanların sahip olması gereken güncel bilgilere sahip olmayanlar vardır.
Bu öngörüler doğrultusunda Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı`nın amacı, dört yıllık lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, bilişim sistemlerinin çözümlenmesi, tasarımı ve geliştirilmeleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmelerini, ve bu alanda çalışmak için gerekli temel eğitimi almalarını sağlamaktır.

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.
Bilişim Sistemleri tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir.
Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.
AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi


Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS514YAPISAL PROGRAMLAMAH3 03 6
BBS515 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMAH 303 6
BBS516 VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARH 303 6

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS695DÖNEM PROJESİZ02030

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS632VERİ TABANI SİSTEMLERİ S3036
BBS633SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEMES3036
BBS635INTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARIS3036
BBS636WEB TASARIMIS3036
BBS640KULLANICI ARAYÜZ TASARIMIS3036
BBS642SİSTEM MÜHENDİSLİĞİS3036
BBS644TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE GİRİŞS3036
BBS646İŞLETİM SİSTEMLERİS3036
BBS651YAZILIM MÜHENDİSLİĞİS3036
BBS652YAZILIM MİMARİLERİS3036
BBS653VERİ TABANI TASARIMI ve YÖNETİMİS3036
BBS654VERİ AMBARI ve VERİ MADENCİLİĞİS3036
BBS656NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRMES3036
BBS669GÖRÜNTÜ İŞLEMES3036
BBS671GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER İÇİN YAZILIM GELİŞTİRMES3036
BBS672KOŞUT BİLGİSAYARLAR İÇİN YAZILIM GELİŞTİRMES3036
BBS674BİLİŞİM SİSTEMİ PROJE YÖNETİMİS3036
BBS676VERİ İLETİŞİMİ ve BİLGİSAYAR AĞLARIS3036
BBS677BİLGİSAYAR ve AĞ GÜVENLİĞİS3036
BBS680YENİ NESİL SAVUNMA BİLİŞİM SİSTEMLERİ IS3036