Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı - Uzaktan Eğitim Eğitimde Bilişim Teknolojileri (Tezsiz)

Program Hakkında

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilişim teknolojilerinin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına yönlendirmiş ve yeni bilim dalları olarak, oluşturulmaya başlanmıştır. Çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bu durum daha da gelişmiş ve giderek önem kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye, ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması açısından büyük bir hedef belirlemiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerde internete dayalı eğitim konusunda yayınladığı bir yönetmelikle de bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır. Özel sektör ise eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

Gerek Dünyada gerekse Türkiye`de git gide önemini artıran çoklu ortam ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bu nedenle, Uzaktan Eğitim Eğitimde Bilişim Teknolojileri programı açılmıştır.

Öğretim Programı

Uzaktan Eğitim Eğitimde Bilişim Teknolojileri tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir.


Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.


AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
UEB695 DÖNEM PROJESİ Z 0 2 0 30

 

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
UEB631 TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİMİN TEMELLERİ S 3 0 3 6
UEB633 SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEME S 3 0 3 6
UEB635 INTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARI S 3 0 3 6
UEB661 OKULDA TEKNOLOJİ KULLANIMI ve YAYILIMI S 3 0 3 6
UEB662 EĞİTİM ve EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ S 3 0 3 6
UEB663 ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİ S 3 0 3 6
UEB665 TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARI S 3 0 3 6
UEB673 ÖĞRENME NESNELERİ S 3 0 3 6
UEB664 E-ÖĞRENMEDE DERS TASARIMI S 3 0 3 6
UEB666 ÖĞRETİMDE ÇOKLUORTAM TASARIMI S 3 0 3 6
UEB672 EĞİTİMDE İNTERNET UYGULAMALARI S 3 0 3 6
UEB674 YETİŞKİN EĞİTİMİ ve BİLİŞİM S 3 0 3 6