Enstitü'ye Tez İle Birlikte Verilmesi Gereken Ekler Hakkında
Enstitü'ye Tez İle Birlikte Verilmesi Gereken Ekler Hakkında

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan alınan 23/03/2010 tarih ve 85-010142 sayılı yazı ile ekindeki "Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkındaki Klavuz" ekte verilmiştir. (Enstitüye verilecek aşağıda belirtilen ekler, bu klavuza uygun olarak hazırlanmalıdır.)

ENSTİTÜYE TEZ İLE BİRLİKTE VERİLMESİ GEREKEN EKLER

 1)  //tez2.yok.gov.tr adresinden sisteme üye olunduktan sonra, "Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu" doldurularak alınan imzalı 2 kopya çıktı,

2) Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu; bastırılacak her tezin en arka kısmına ve Tez Savunma Jürisi Tutanak Formu'na ıslak imzalı olarak eklenecektir.

3)  Bu dosyaları içeren CD'den 1 kopya:

  • Tezin tam metnini içeren tek bir klasör (sıkıştırılmamış ve şifresiz olarak PDF formatında),
  • Tezin tüm eklerini içeren klasör (sadece WinRAR programı ile sıkıştırılmış), 

 4)  Bu dosyaları içeren CD'den 1 kopya:

  • Tezin kapağını (html formatında) içeren klasör,
  • Tezin Türkçe özet sayfasını (html formatında) içeren klasör,
  • Tezin İngilizce özet sayfasını (html formatında) içeren klasör
  • Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu'nun ıslak imzalı kopyası (pdf formatında)

5)  Tezlerin online sisteme yüklenmesi:Açık Erişim Sistemi Tez Yükleme Süreçleri

6) Tez Yayınlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı (1 Adet)

(Not: Tez ciltlenmeden önce, tezin erişime açılması ve fotokopi iznini belirtir "Yayımlama ve Fİkri Mülkiyet Hakları Beyanı" formu doldurularak ve imzalanarak tez içerisinde onay sayfasından sonra eklenmiş olmalıdır.)

NOT: Dosyalara ve  CD'lere elektronik ortamda vereceğiniz isim, "Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu" nu doldururken YÖK'ün size vereceği referans numarası olmalıdır. Ayrıca CD'ler zarf içinde, zarfların üzerinde ad, soyad, bölüm, statü ve mezun olunan yıl yazılı halde teslim edilmelidir.

Mezuniyet için; yukarıda belirtilen ekler ile 4 adet orijinal imzalı tez Enstitüye teslim edilmelidir.