2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Başvuru Kontejanları ve Yatay Geçiş Kontejanları
H.Ü. BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ   2022/2023 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖNERİLEN BAŞVURU KONTENJANLARI VE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
               BAŞVURU                YATAY GEÇİŞ 
               KONTENJANLARI                KONTENJANLARI
       T.C         Uluslararası     Öğrenci      Yedek       T.C     Uluslararası     Öğrenci    Yedek
PROGRAM            
Bilişim Sistemleri ABD
Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 2 30 0 0 0
Veri ve Bilgi Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 2 30 0 0 0
Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 2 30 0 0 0
Bilgi Güvenliği ABD
Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 20 2 20 0 0 0
Bilgi Araştırmaları ABD
Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40 10 40 0 0 0
Eğitimde Bilişim Teknolojileri ABD
Eğitimde Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı 0 0 0 0 0 0
Uzaktan Öğretim Eğitimde Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı 50 2 50 2 2 2
Bilgisayar Grafiği ABD 
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz  Yüksek Lisans Programı  25 2 25 3 0 3
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli  Yüksek Lisans Programı  0 0 0 0 0 0
Sağlık Bilişimi ABD
Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 0 0 0 0 0 0
Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları ABD
Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları Tezsiz Yüksek Lisans Programı 0 0 0 0 0 0