2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mülakat Gün ve Saatleri

                

                                                                                    BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Enstitümüze başvuruda bulunan öğrenciler için Anabilim Dalları Giriş Sınav  Tarihleri ve Saatleri  aşağıda sunulmuştur. 

 

Program

 

 

     Mülakat Günü ve

           Saati

 

   Bağlantı  Linki

 

Bilişim Sistemleri ABD

 

 

ONLİNE

30 Ocak 2024

 

 

Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

10:00-11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_

ZWNhZjMyMjktY2U1Zi00Y2U0LThhOTAtY2RhNzkyYzBmNGMz%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%22fda4d358-3750-4b5b-9588-c0294ccf291

e%22%2c%22Oid%22%3a%22c7a295a6-5e4c-4547-bd33-34e61c0cb10f%22%7d

 

Veri ve Bilgi Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

11:00-14:00      

Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

14:00-17:00

Bilgi Güvenliği ABD

Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ONLİNE

30 Ocak 2024

09:00-10:00

 

Bilgi Araştırmaları ABD

Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

ONLİNE

31 Ocak  2024

09:30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aejiF9xfV5cb7pAx7pQSSk-EuS3R_8LVUH7A6_aXsnvM1%40thread.tacv2/1703843944744?context=%7b%22Tid%22%3a%22fda4d358-3750-4b5b-9588-c0294ccf291e%22%2c%22Oid%22%3a%22396f00ea-f43c-4760-80e9-36ad98cdd490%22%7d

Meeting ID: 328 556 132 743 
Passcode: 89kFkj

 

 

Bilgisayar Grafiği ABD

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri

Tezsiz  Yüksek Lisans Programı

YÜZ YÜZE

  30 Ocak 2024

  09:00-12.30

  13:30-15:30

Bilişim Enstitüsü

    

    

    09:00-12:30 Aday Liste Tıklayınız

    13:00-16:00 Aday Liste Tıklayınız

 

 

 

 

Eğitimde Bilişim Teknolojileri ABD

Uzaktan Öğretim Eğitimde Bilişim Teknolojileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

ONLİNE

29 Ocak 2024

 09.30

 

 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96717368358