Tez Yazım Kılavuzu

Turnitin Programı Kullanım Kılavuzu

Turnitin Programı Eğitim Videoları

Orjinallik Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 

ÖNEMLİ NOT: Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu; bastırılacak her tezin en arka kısmına ve Tez Savunma Jürisi Tutanak Formu'na ıslak imzalı olarak eklenecektir.