Yazılım Mühendisliği (Tezsiz)

Program Hakkında

A.B.D.`de faaliyet gösteren Standish Group adlı şirketin yazılım geliştiren firmalar arasında yaptığı bir araştırmanın 2009 yılında yayınlanan sonuçlarına göre, gerçekleştirilen yazılım projelerinin yaklaşık %68`i başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu oran, 40 yıllık bir geçmişe sahip nispeten yeni bir disiplin olarak Yazılım Mühendisliği alanında yaşanan zorlukları kısmen ortaya koymaktadır.

Yazılım ürününün soyut, değişebilir ve insan-duyarlı doğası, yazılım geliştirmenin bir mühendislik olarak algılanarak yönetilmesini zorlaştırmaktadır. Sistematik, disiplinli ve ölçülebilir mühendislik etkinliklerinin doğru düzgün uygulanamadığı ortamlarda geliştirilen yazılım ürünleri sıklıkla kalite gözetilmeden teslim edilmekte ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Teslimat sonrası bakım maliyeti geliştirme maliyetini katlarca aşmakta; bakım aşaması yüklenici tarafta yazılımın idame ettirilmesine ilişkin zorluklar yaratırken satınalan tarafta yükleniciye sürekli ve seçeneksiz olarak bağımlı olma d urumunu yaratmaktadır.

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği disiplininin donanım-yazılım-veri içeren sistemler geliştirilmesini destekleyen alt alanlarından biridir ve veriyi işleyen, kalıcı olarak saklayan ve geri çağıran Bilişim Sistemleri`nin geliştirilmesinde ve bakımında önemli rol oynamaktadır. Bu tür sistemler sağlıktan bankacılığa günlük hayatın pekçok alanını desteklemek üzere kullanılmaktadır. Sektördeki gözlemler bu sistemlerin geliştirilmesinde ve bakımında görev alan çalışanların sadece yarısının ilişkili bir lisans veya yüksek lisans programından (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ya da Bilişim Sistemleri) mezun olduğunu göstermektedir. Başka lisans programlarından (Matematik, İstatistik, Fizik, vb.) mezun çalışanlar, kendilerini görev yaptıkları firmaların olanakları ve kişisel imkânları çerçevesinde geliştirmektedir. Bilişim Sistemleri`nin geliştirmesini yüklenen firmaların yetkinliklerini oluşturmaları ve diğer firmalarla karşılaştırılabilir şekilde göstermeleri için bazı modeller üretilmiştir. ISO 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri (`Software Life Cycle Processes`) standardı, Avrupa kökenli bir modeldir. Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (`Capability Maturity Model Integration - CMMI`) bir diğer modeldir ve 1990`larda A.B.D.`nin Savunma Bakanlığı tarafından, kendisine geliştirme yapan firmaların yetkinliğini değerlendirmek üzere, Carnegie Melon Üniversitesi`ne geliştirilmiştir. Geliştirme için CMMI (`CMMI for Development`) sistematik, disiplinli ve ölçülebilir sistem ve yazılım geliştirme için yüklenici kurumun kalite sistemini yapılandırmasına ilişkin gerekleri içerir; aynı zamanda bu gerekleri temel alarak yetkinlik değerlendirmeye ve seviyelendirmeye olanak sağlar. Dünya üzerindeki tüm kıtalarda binlerce kurum, Türkiye`de ise sadece onu aşkın firma CMMI modeline göre değerlendirme almış ve sertifikalandırılmıştır. Sistem ve yazılım geliştirmeyi destekleyen kalite sisteminin kurulması ve sertifikanın alınması kurumlarda iki-üç yıllık ön çalışma gerektirmektedir ve bu çalışmalarda üst yönetimin vizyonu kadar çalışanların yetkinlikleri ve bilinç düzeyleri kritik öneme sahiptir.

Yukarıda bahsedilen olumsuzlukların giderilmesinde ve arzulanan tablonun oluşmasında Yazılım Mühendisliği eğitimi önemli rol oynamaktadır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri disiplinlerinin kapsamları geniş olduğundan, bu programlar içinde Yazılım Mühendisliği ile ilgili derslere çok dar yer verilebilmektedir. Bununla birlikte Yazılım Mühendisliği alanında yurt dışında lisans ve lisansüstü düzeyde programlar bulunurken yurt içinde sadece bir özel üniversitede lisans programı ve birkaç üniversitede yüksek lisans programı bulunmaktadır. Yazılım Mühendisliği yüksek lisans programı ile bu alandaki boşluğun kapatılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.
Yazılım Mühendisliği tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir. Alınacak 7 seçmeli dersten en az 4 tanesi sınırlı seçmeli dersler arasından seçilmelidir.
Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.
AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS514YAPISAL PROGRAMLAMAH3036
BBS515NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMAH3036
BBS516VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARH3036

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS651YAZILIM MÜHENDİSLİĞİZ3036
BBS656NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRMEZ3036
BYZ695DÖNEM PROJESİZ02030

Sınırlı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BYZ653KİŞİSEL YAZILIM SÜRECİSS3036
VBM646YAZILIM PROJE YÖNETİMİSS3036
VBM647YAZILIM KONFİGÜRASYON YÖNETİMİSS3036
VBM648YAZILIM DOĞRULAMA GEÇERLEME ve TEST YÖNETİMİSS3036
BYZ681YAZILIM KALİTE YÖNETİMİSS3036
BYZ660GEREKSİNİM MÜHENDİSLİĞİSS3036
BYZ656BİÇİMSEL YÖNTEMLERSS3036
BBS640KULLANICI ARAYÜZ TASARIMISS3036
BBS652YAZILIM MİMARİLERİSS3036
BBS633SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEMESS3036
BBS671GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER İÇİN YAZILIM GELİŞTİRMESS3036
BYZ657YAZILIM TEST TEMELLERİSS3036
BYZ658YAZILIM TEST TEKNİKLERİSS3036
VBM662İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİSS3036

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBG642GÜVENLİ PROGRAMLAMAS3036
BBS632VERİ TABANI SİSTEMLERİS3036
BBS635INTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARIS3036
BBS646İŞLETİM SİSTEMLERİS3036
BBS654VERİ AMBARI ve VERİ MADENCİLİĞİS3036
BBS672KOŞUT BİLGİSAYARLAR İÇİN YAZILIM GELİŞTİRMES3036
BBS677BİLGİSAYAR ve AĞ GÜVENLİĞİS3036
VBM674BULUT HESAPLAMA ve SANALLAŞTIRMAS3036
VBM683MAKİNE ÖĞRENMESİS3036